Chov raka říčního

pstruh duhovy Rak říční je sladkovodní korýš, kterého se nám po velkém úsilí daří chovat. Chov provádíme ve vybudovaných sádkách nedaleko Jaroměře, které byly zkoulaudovány v roce 2009 a splňují nejnovější evropské normy pro chov ryb a raků.
Sádky si můžete prohlédnout zde

Ve spolupráci s Výzkumným rybářským ústavem ve Vodňanech a agenturou ochrany přírody chováme raka říčního pro jeho další vysazení. V roce 2010 plánujeme vysazení v některých tocích pod dohledem agentury ochrany přírody.

Obecné informace o rakovi říčním můžete nalézt zde

Rak říční - všeobecné informace

Rak říční (Astacus astacus, také Astacus fluviatilis, Potamobius astacus) je sladkovodní korýš z řádu desetinožců. Dorůstá délky až 25 cm. Žije v tekoucí vodě, je velmi citlivý na její znečištění a je proto indikátorem čistoty vodních toků. Dožívá se 15 až 20 let.

Anatomie

Vnější stavba

Tělo raka se skládá ze srostlé hlavohrudě a zadečku. Na hlavohrudi se nachází ústní otvor, smyslové orgány a článkované končetiny, kterých má rak 5 párů. Dlouhá tykadla slouží jako hmatový orgán a je v nich uložen orgán rovnováhy (statocysta) neboli polohorovnovážný orgán, v němž jsou drobné částice hornin. Když se rak převrátí, kamínky mění polohu a informace o poloze jsou přenášeny nervy do mozku. Na kratších tykadlech jsou umístěny čichové buňky. Složené oči jsou neseny na pohyblivých stopkách.

Rak říční má vysokou schopnost regenerace.

Vnitřní stavba

Pohybuje se díky svalům přichyceným na vnitřní straně pancíře. Dýchá pomocí žaber. Jeho cévní soustava je otevřená. Důležitým prvkem cévní soustavy je trubicovité srdce. Srdce nasává tekutinu ze všech částí těla a vypuzuje ji krátkou cévou dopředu. Z cévy se tělní tekutina vylévá a dostává se ke všem buňkám. Na jiných místech se tekutina nasává do jiných cév a vrací se zpátky do srdce. Má žebříčkovitou nervovou soustavu. Jeho vývin je přímý.

Výskyt

Vyskytuje se v celé Evropě mimo Španělsko, severní Anglii a Irsko. Jeho stavy značně klesly v důsledku znečištění vod a také kvůli tzv. račímu moru.

informační zdroj : wikipedie